• 1 تزریق رنگارنگنقشه شفاف
  • 2 شفاف و غنی شده طراحی مدرن
  • 3 طراحی پاسخگوتنظیم خودکار
  • 4 فهرست کشویی تم موبایل
  • 5 ظاهر طرح بندی شدهطرح بندی متعدد
  • 6 نمودارهای HTML5

ویژگی های
قالب کارا

 

قالب کارانسخه ی نمایشی اطلاعات


06

تغییرات استایل

85+

موقعیت ماژول

66

پسوندهای ماژول

2.5-3.3

سازگاری

02

گزینه های منو

"این قالب ها دارای کیفیت مناسب و شکل و طرح زیبایی هستنند."

نظریات مشتریان